Rugsėjo 16 dieną vyko priešmokyklinio ugdymo vaikų grupių tėvų susirinkimas

                                       ,,Darželis-mokykla tarsi draugiška šeima“

Vilniaus lopšelyje – darželyje ,,Skroblinukas“ rugsėjo 16 dieną vyko  priešmokyklinio ugdymo vaikų grupių tėvų susirinkimas ,,Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“. Į susitikimą buvo pakviestos Vilniaus Gerosios Vilties pradinių klasių mokytojos, nes  lopšelis-darželis ,,Skroblinukas“ daugelį metų  bendradarbiauja su Vilniaus Gerosios Vilties pradinių klasių mokytojomis ir vykdo projektą ,,Darželis-mokykla tarsi draugiška šeima“. Susitikime mokytojos kalbėjo  į kokius gebėjimus  tėveliai  turėtų atkreipti dėmesį, padrąsintu  vaikus, ugdytų savarankiškumą. Lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai pristatė ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“. Aptarė  vaiko pasiekimų vertinimo modelį, tvarką. Pedagogai akcentavo, kad svarbu vaikus motyvuoti mokyklos link, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimą paprašyti pagalbos. Pakvietė kartu bendradarbiauti.

                           Lopšelio – darželio pavaduotoja ugdymui Janina Bagdonienė

Parašykite komentarą