Naujienos

 

,,Vyturiukų“ grupė lankėsi darželio bibliotekoje

,,Vyturiukų“ grupės vaikai apsilankė darželio bibliotekėlėje ir su ja susipažinę ėjo skaityti knygos. Kadangi vaikams po 5 metus, buvo nuspręsta paimti penktą knygelę iš lentynėlės ir perskaityti penktą kūrinėlį.

,,Drugelių" grupėje vykdomas projektas ,,Nuostabiausi raštai ant tolerancijos kojinės"

,,Drugelių" gr. vaikai nuo vasario 19 d. iki kovo 21d. dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje ,,Nuostabiausi raštai ant tolerancijos kojinės"

,,Bitučių" išvyka ir edukacija Radvilų rūmų dailės muziejuje

,,Bitučių" grupės vaikai tęsdami visos savaitės numatytas veiklas, apsilankė Radvilų rūmų dailės muziejuje. Kartu su edukacijos vadove vaikai pasinėrė į geometrinės abstrakcijos pasaulį.

,,Drugelių" gr. vaikai dalyvauja respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei mokytojų STEAM kūrybinių darbų projekte ,,Gimtasis žodis Lietuva - mano širdelėj visada!"

Šio projekto tikslas ugdyti pilietiškumą bei meninę, komunikavimo gimtąja kalba kompetencijas ir iš laisvai pasirinktų priemonių sukurti, pastatyti, sudėlioti žodį Lietuva.

,,Skruzdėliukų" grupės vaikai dalyvauja respublikiniame projekte-parodoje ,,STEAM dirbiniai Kaziuko mugei”

Projekto tikslas - formuoti vaikų supratimą ir domėjimąsi lietuviškais papročiais, tradicijomis bei šiuolaikiniais amatais. ,,Skruzdėliukų” grupės vaikai atsakingai ir kruopščiai kūrė savo darbelius, kuriais priekiaus darželio Kaziuko mugėje.

,,Bitučių" grupės vaikai įkūrė grupės galeriją

Visą savaitę ,,Bitučių" grupės vaikai nagrinėjo ir susipažino su dailininko profesija. Visi kartu su ugdytiniais įkūrėme grupėje piešinių galeriją ant siūlo, kur vaikai patys kabina savo nupieštus piešinius.

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja respublikiniame fizinį aktyvumą skatinančiame projekte „Pats judu ir kitą kviečiu“

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų fizinį aktyvumą skatinančiame projekte „Pats judu ir kitą kviečiu“, kurio tikslas – didinti vaikų įsitraukimą į įvairias fizinio aktyvumo veiklas, sudarant sąlygas patirti judėjimo džiaugsmą, ugdant įprotį sportuoti ir plėtojant pozityvų požiūrį į aktyvią gyvenseną.

VASARIO 14 D. „DRUGELIŲ“ GRUPĖS VAIKAI GAMINO „VAISIŲ VĖRINUKUS“

Vasario 12-16 dienomis darželyje minėjome tris šventes, Užgavėnes, Meilės dieną ir Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Ta proga vasario 14 d. „Drugelių“ grupės vaikai prisiminė, kaip išradingai ir smagiai švęsti šventes bei iš vaisių gamino desertą „Vaisių vėrinukas“.

,,Boružėlių" grupės vaikučiai kartu su mokytoja Lina Kiškyte dalyvauja respublikinėje virtualioje vaikų piešinių parodoje ,,Šaltukas"

Šios parodos tikslas- ugdyti vaikų meninę raišką, puoselėti kūrybinius pojūčius, išbandant įvairias dailės technikas. Į ,,Boružėlių" grupę pas vaikučius vėjas atpūtė Šaltuką. Išdykėlis Šaltukas bandė vaikučius sušąldyti - pūsdamas šaltą orą ir smarkiai ūždamas. Tačiau vaikučiai neišsigando Šaltuko, o smagiai su juo žaidė ir išdykavo ir vėliau išlydėjo bei gero kelio palinkėjo!

,,STEAM dirbiniai Kaziuko mugei" projekto įgyvendinimas ,,Žvirbliukų" gurpėje

,,Žvirbliukų“ gr. 1,5 - 3 m. ugdytiniai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte - parodoje ,,STEAM dirbiniai Kaziuko mugei“.

,,Skruzdėliukų" grupėje įgyvendintas projektas ,,Spindėk, širdele, mūsų šalelės trispalvės spalvomis"

Skruzdėliukų grupės ugdytiniai dalyvavo projekte ,,Spindėk, širdele, mūsų šalelės trispalvės spalvomis", kurio tikslas skatinti ir ugdyti pilietiškumą. Vaikai stengėsi ir kruopščiai gamino paveikslėlius - širdeles, kuriuos norėjo padovanoti Lietuvai

Vasario 5-15 d. priešmokyklinio amžiaus ,,Pelėdžiukų” grupėje buvo įgyvendinamas projektas ,,Ką vadiname Lietuva?”

Lietuva yra ne vien tik apibrėžta geografinė teritorija, Lietuva - tai žmonės, kalba, istorija, kultūra, tradicijos ir gamta. Vaikai turi žinoti savo šalies išskirtinumą, didžiuotis, jog gyvena joje ir yra jos piliečiai.

Vasario 15 d. vyko renginys ,,Kas ta Lietuva?"

2024 m. vasario 15 d. vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

,,Užgavėnių" šventė!

Vasario 13 dieną darželyje buvo švenčiamos Užgavėnės. Nuo pat ankstaus ryto bendruomenės narių sveikata rūpinosi gydytoja su slaugytoja. Be darbo nebuvo ir raganaitė su visa triukšminga Užgavėnių personažų palyda. Šventei persikėlus į lauką netrūko šokių, dainų, juoko ir išdaigų. Triukšmingai vijome žiemą iš kiemo!

Vasario 13 d. ,,Pelėdžiukų" grupė lankėsi Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre

Vaikai daug sužinojo apie pačią gamtą ir jos reiškinius, pamatė įdomių eksponatų iš gamtos gilumų, pasakojo savo gamtinius potyrius gidui, uždavinėjo bei atsakinėjo į klausimus ir išbandė išmanią smeliadėžę, kuri keitė reljefus, sudarinėjo vandenį, vėją ir ugnikalnius pagal tai, kaip buvo judinamas smėlis.

,,Drugelių" grupėje vyksta projektas ,,Per vaikystę knygų takeliu"

Tęsdami ilgalaikį respublikinį projektą ,,Per vaikystę knygų takeliu" ,,Drugelių" gr. vaikai vartė, analizavo ir skaitė Selemono Paltanavičiaus ,,Kas nudažo pasaulį". Tai be galo spalvinga ir įdomi knyga apie metų laikus, todėl ir grupės vaikai kūrė metų laikų medį bei spalvingai spalvino mandalas.

„DRUGELIŲ“ GRUPĖS UGDYTINIAI DALYVAUJA RESPUBLIKINĖJE VIRTUALIOJE PARODOJE „UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS 2024“

„Drugelių“ grupės ugdytiniai su mokytojomis dalyvauja respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų virtualioje Užgavėnių personažų kaukių nuotraukų parodoje „Užgavėnių kaukės 2024“.

„DRUGELIŲ“ GRUPĖS VAIKAI DALYVAUJA TARPTAUTINIAME PROJEKTE „KARTU PASKAITYKIM KNYGELĘ“

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei pradinio ugdymo mokinių tarptautiniame projekte „Kartu paskaitykim knygelę“, kurio tikslas - skatinti šalies ir užsienio lietuvių vaikų skaitymą bei domėjimąsi lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės kūryba, ugdyti kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas.

Veikla „Drugelių“ grupėje ,,Skaitome kartu"

,,Drugelių" grupės vaikus ketvirtadienį, vasario 8 dieną, aplankė Sofijos mama, kuri su vaikais vartė, tyrinėjo knygelės: ,,Kakė Makė ir koncerto diena" ir ,,Meškiai eina į mokyklą", bei skaitė Evelinos Dačiūtės knygelę ,,Meškiai eina į mokyklą".

„DRUGELIŲ“ GRUPĖS MOKYTOJA ANA URBANOVIČ DALYVAVO METODINIŲ PRIEMONIŲ NUOTRAUKŲ PARODOJE „METODINĖS PRIEMONĖS SKIRTOS PAŽINTI RAIDES“

„Drugelių“ grupės mokytoja Ana Urbanovič dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinių priemonių nuotraukų parodoje „Metodinės priemonės skirtos pažinti raides“.

,,Sportinių kelnių šokis"

,,Drugelių" ir ,,Pelėdžiukų" gr. vaikai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sportiniame projekte ,,Sportinių kelnių šokis".

Tėvelio pomėgio pristatymas ,,Drugelių" grupėje

Vasario 7 d. ,,Drugelių" gr. svečiuose buvo Vanesos tėtis. Jis pristatė savo šeimos pomėgį - slidinėjimą. Kartu su vaikučiais aptarė, ką slidininkas turi turėti bei kokių saugumo taisyklių reikia laikytis slidinėjant. Vaikučiai turėjo progą ir patys užsidėti slidinėjimo batus, akinius ir atsistoti ant slidžių.

TĖVELIŲ SKAITINIAI ,,VYTURIUKŲ“ GRUPĖJE

Vasario 2 d. ,,Vyturiukų“ grupės vaikus aplankė Elanuko mamytė. Vaikams paskaitė nuotaikingą pasakėlę ,,Grufas“, kuri vaikams suteikė daug džiugių emocijų!

,,PELĖDŽIUKAI” DALYVAUJA VIRTUALIOJE PIEŠINIŲ PARODOJE

Priešmokyklinio amžiaus ,,Pelėdžiukų” grupės ugdytiniai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje piešinių parodoje ,,Šaltukas”. Projekto tikslas – ugdyti vaikų meninę raišką piešiant, atskleidžiant kūrybines galias įsivaizduojant, kaip atrodo šaltis.

„VYTURIUKŲ“ GRUPĖJE VYKDOMAS PROJEKTAS ,,VYTURIUKO DIENORAŠTIS“

Kiekvieną savaitgalį Vyturiukas keliauja pas jį pakvietusį vaiką į svečius. Pirmadienį visi kartu skaitome ,,Vyturiuko dienoraštį“ , kuriame aprašomi Vyturiuko įspūdžiai svečiuose. Į projektą įtraukiami ir tėveliai.

Priešmokyklinių grupių išvyka į Vilniaus Gerosios Vilties progimnaziją

Sausio 31 d. mūsų darželio priešmokyklinių ,,Pelėdžiukų” ir ,,Drugelių” grupių vaikai keliavo į Vilniaus Gerosios Vilties progimnaziją susipažinti su mokykla

,,Drugelių" gr. vaikai ir mokytojos dalyvauja respublikiniame projekte „Žiemos laboratorija“

,,Drugelių" gr. vaikai ir mokytojos dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Žiemos laboratorija“.

,,Drugelių" gr. dalyvauja Respublikiniame kūrybinių darbų nuotraukų parodoje ,,Ledo istorijos"

,,Drugelių" gr. dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje ,,Ledo istorijos" ir aiškindamasi savaitės temą ,,Kaip atrasti ledo šalį?"- kūrė inkliuzus, bei tyrinėjo ledą.

,,Boružėlių" grupė dalyvauja respublikiniame steam projekte ,,Žiemos paukštis"

Projekto tikslas - taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti vaikus aktyviai tyrinėti, eksperimentuoti ir kurti.

,,Svirpliukų" grupės vaikai su mokytojomis vykdė grupės projektą ,,Aš smalsus tyrėjas"

Projekto tikslas-tyrinėti, atrasti, išbandyti sniego galimybes ir patirti žiemos džiaugsmus grupėje ir lauke. Taip pat ugdyti vaikų smalsumą ir kūrybiškumą. Projekto metu vaikai su mokytojomis atliko eksperimentus.

„Drugelių“ grupės vaikai ir mokytojos tęsia respublikinio projekto „Per vaikystę knygų takeliu veiklas“

„Drugelių“ grupėje tęsiame respublikinio projekto „Per vaikystę knygų takeliu“ veiklas. Sausio mėn. „Drugelių“ grupėje skaitėme ir analizavome Emos Yarlett knygelę „Drakono paštas“.

Projekto ,,Trys kampai“ įgyvendinimas ,,Žvirbliukų“ grupėje

,,Žvirbliukų“ gr. vaikai dalyvauja tarptautiniame ankstyvojo amžiaus vaikų, tėvų ir mokytojų virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Trys kampai”. Buvo naudojamos netradicinio erdvinio modeliavimo medžiagos ir priemones. Vaikai sukūrė įvairias trikampio formas. Buvo labai smagu.

,,Boružėlių" grupė dalyvauja respublikinėje virtualioje kūrybinių steam darbų parodoje ,,Žiemos paveikslas"

Parodos tikslas - sukurti ,,Žiemos paveikslą" pasitelkiant Steam metodus, pasirenkant įprastas ir netradicines priemones bei aplinką.

Profesijos pristatymas ,,Vyturiukų“ grupėje

,,Vyturiukų" grupės vaikučius aplankė Lino mamytė Vaiva. Mama papasakojo apie savo darbą optikoje ir suteikė vaikams žinių bei teigiamų emocijų.

Kaip atrasti ledo šalį?

Šią savaitę priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų" grupės vaikai gvildena temą ,,Kaip atrasti ledo šalį?” Priešmokyklinukai aiškinasi kuo ypatingas žiemos metų laikas? Kokie šio sezono džiaugsmai ir pavojai? Kas yra termometras? Kaip oro temperatūra veikia vandenį ir t.t.

Projekto ,,Trys kampai" įgyvendinimas ,,Boružėlių" grupėje

,,Boružėlių" grupės vaikučiai kartu su mokytoja Lina Kiškyte dalyvauja tarptautiniame ankstyvojo amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Trys kampai".

,,Žvirbliukų“ grupėje įgyvendintas projektas ,,Sniego senio gimtadienis 2024“

,,Žvirbliukų" gr. vaikai (1,5 - 3 m. ) kartu su mok. Meilute Sakalauskiene dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir tėvų, pedagogų kūrybiniame steam projekte ,,Sniego senio gimtadienis 2024“.

,,Boružėlių" gr. vaikai dalyvauja projekte ,,Sniego senio gimtadienis 2024"

,,Boružėlių " grupės vaikai kartu su mokytoja Lina Kiškyte dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybiniame steam projekte: ,,Sniego senio gimtadienis 2024".

„Bitučių“ grupės vaikai dalyvauja labai įdomiame projekte „Sniego karalystėje nuo seno STREAM sau gyveno“

Savo veiklose vaikai gamino dirbtinį sniegą, lygino jį su tikru, stebėjo ledukų tirpimą bei bandė dažyti sniegą. Iš antrinių žaliavų ugdytiniai kūrė žiemos mišką, skaičiavo egles bei snaiges, lavino meninę kompetenciją.

,,Žvirbliukų“ gr. vaikai dalyvavo STEAM projekte ,,Žiemos paukštis”

,,Žvirbliukų“ gr. vaikai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte ,,Žiemos paukštis”. Vaikai kūrė bendrą paveikslą ir sužinojo, kodėl paukšteliams būna sudėtinga išgyventi žiemą.

Pilietinė iniciatyva ,,Pergalės šviesa"

Sausio 12 d. rytą prisiminėme 1991 metų sausį, kai vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės Nepriklausomybę.

,,Drugelių“ gr. vaikai dalyvauja respublikiniame kūrybiniame projekte „Linksmieji Besmegeniai“

,,Drugelių“ gr. vaikai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybiniame projekte „Linksmieji Besmegeniai“. „Drugelių“ grupės vaikai naudodami įvairias medžiagas ir priemones, pasitelkdami kūrybinės raiškos priemones, išradingai, kūrybiškai kūrė ir piešė besmegenius.

Veikla „Drugelių“ grupėje ,,Skaitome kartu"

,,Drugelių" grupės vaikus trečiadienį sausio 10 dieną, prieš pietų poilsį aplankė Sofijos mama, kuri vaikams perskaitė žinomos autorės Rachel Bright eiliuotą ir nuotaikingą knygelę apie du voveriukus Džiugą ir Beną „Peštukai voveriukai“.

,,Pelėdžiukų“ grupės apsilankymas Pilaitės malūne

Sausio 10 dieną ,,Pelėdžiukų” grupės vaikai keliavo į Pilaitės vėjo malūną. Vyko įspūdinga ,,Duonos kelio” edukacija. Priešmokyklinukams buvo papasakota, kaip kasdieninė duona keliauja iki mūsų namų stalo.

,,Skroblinuką“ aplankė Trys Karaliai

Sausio 8 dieną darželyje lankėsi Trys Karaliai. Aplankę visas grupes ir išdalinę dovanas, Karaliai vaikus kvietė į šventę. Salėje vaikai atliko karalių mankštą, susipažino su Lietuvių liaudies tradicijomis, šoko bei dainavo. Vaikai sužinojo, kaip tvarkingai ir gražiai atsisveikinti su namus ir darželį puošusią Kalėdų eglute.

,,Drugelių" gr. vaikai dalyvavo Tarptautiniame vaikų ir pedagogų STEAM projekte ,,Stebuklingas žodis - AČIŪ

Vaikučiai kūrė stebuklingus žodžius norint paminėti Tarptautinę AČIŪ dieną (sausio11d.), dėkojo savo grupės draugams bei kūrė atvirukus.

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja tarptautiniame kūrybiniame projekte „Gražiausių švenčių laukimas drauge

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte „Gražiausių švenčių laukimas drauge/ Waiting for the most beautiful holidays together“.

Projektas ,,Trys kampai“ ,,Pelėdžiukų“ grupėje

Šią savaitę priešmokyklinio ugdymo ,,Pelėdžiukų” grupės vaikai gvildena temą ,,Ką pasakoja seni daiktai?”. Vaikai aiškinasi kaip bėgant laikui keitėsi juos supantys įvairūs daiktai. Taip pat vaikams pasiūlytas iššūkis iš grupėje esančių priemonių ,,išrasti” trikampį. Priešmokyklinukų kūriniai dalyvaus tarptautinėje ankstyvojo amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Trys kampai"

Advento skaitiniai ,,Geniukų“ grupėje"

Gruodžio mėnesį, Advento laikotarpiu "Geniukų" grupėje vyko kelios kalėdinės iniciatyvos, viena iš jų - "Advento skaitiniai". Jos metu grupėje apsilankė Jogailės tėtis, Leono ir Klaudijos mamos. Tėveliai vaikams ne tik skaitė įvairias pasakas, bet ir paliko nykštukų staigmenėles. Dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą ir tarpusavio ryšio kūrimą.

Adventas - tai nuostabus laikas susikaupimui, geriems darbams ir gražiam bendravimui

Prasidėjus Adventui, "Svirpliukų" gr. vaikai ruošėsi didžiajai Kalėdų šventei. Kiekvieną advento savaitę vaikams buvo pasiūlytos skirtingos veiklos, įprasminančios švenčių laukimo nuotaiką.

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja STEAM projekte ,,Lesyklėlė alkanam paukšteliui“

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte ,,Lesyklėlė alkanam paukšteliui“. Projekto tikslas – gilinti vaikų žinias apie paukštelių globą žiemą, panaudojant antrines žaliavas gaminti lesyklėles paukštelių maitinimui.

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja STEAM projekte „Kalėdų eglutė“

„Drugelių“ grupės vaikai nuo 2023 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 20 d. dalyvavorespublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte „Kalėdų eglutė“, kurio tikslas - taikant STEAM metodus, skatinti vaikus aktyviai domėtis, tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, konstruoti kalėdinę eglutę.

,,Drugelių" gr. vaikai dalyvauja kūrybiniame projekte ,,Advento vainikas"

Artėjant pačiai gražiausiai žiemos šventei Šv. Kalėdom, ,,Drugelių" gr. vaikai dalyvauja nuo 2023 m. lapkričio 27 d. iki 2023 m. gruodžio 27 d. respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybiniame projekte ,,Advento vainikas".

„Advento vainikų“ paroda lopšelyje-darželyje ,,Skroblinukas"

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Skroblinukas“, nuo 2023 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 30 d. vyksta kūrybinių darbų paroda „Advento vainikas“. Parodos tikslas - skatinti vaikų kūrybiškumą, originalias meninės saviraiškos formas, bendradarbiavimą su šeimos nariais, kuriant advento vainikus.

Pasakų skaitymas ,,Žiogelių" grupėje

Gruodžio 21 d. ,,Žiogelių" gr. svečiavosi Alekso mamytė. Ji mums paskaitė Alekso mėgstamą knygelę apie Liūtą, vaikams labai patiko, visi susidomėję klausėsi,o labiausiai patiko riaumoti taip, kaip riaumojo liūtas.

,,Žiogelių" grupės pasivaikščiojimas

Gruodžio 22 d. ,,Žiogelių" gr. vaikai pirmą kartą išvyko už darželio teritorijos geriau susipažinti su įvairesne aplinka. Vaikai apžiūrėjo Vilniaus Gerosios Vilties Progimnazijos pastatą ir sužinojo, jog mokykloje vaikai taip pat mokosi kaip ir vaikučiai darželyje. Visi grįžo geros nuotaikos.

Drugelių“ grupės vaikai ir mokytojos tęsia respublikinio projekto „Per vaikystę knygų takeliu veiklas“

„Drugelių“ grupėje tęsiame respublikinio projekto „Per vaikystę knygų takeliu“ veiklas. Gruodžio mėnesį skaitėme Pszemyslaw Wechterowicz, Emilija Dziubak knygelę „Apkabink mane“. Po knygelės skaitymo, diskutavome apie ką knygelė, kas labiausiai patiko, įsiminė.

Profesijos pristatymas ,,Žvirbliukų" grupėje

Gabijos tėtis šiandieną gruodžio 21d. 9.15 papasakojo apie savo didžėjaus darbą. Didžėjus veda šventes, dirba radijo stotyje.

,,Skruzdėliukų” grupės vaikai dalyvavo respublikiniame projekte “Lesyklėlė alkanam paukšteliui‘‘

Projekto tikslas – gilinti vaikų žinias apie paukštelių globą žiemą ir panaudojant antrines žaliavas gaminti lesyklėles paukštelių maitinimui. Vaikai iš obuolio ir sėklų pagamino lesyklėles ir pakabino jas darželio kieme ant medžių, ir kasdien stebi palesti atskrendančius paukštelius.

Priešmokyklinio amžiaus ,,Pelėdžiukų" gr. vaikai dalyvauja virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Advento vainikas"

Priešmokyklinio amžiaus ,,Pelėdžiukų" gr. vaikai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Advento vainikas".

,,Drugelių " gr. vaikai dalyvauja kūrybinių dirbtuvių parodoje ,,STEAM snaigė"

,,Drugelių " gr. vaikai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių dirbtuvių parodoje ,,STEAM snaigė".

Gruodžio 13 d. ,,Pelėdžiukų” grupėje vyko atvira STEAM veikla ,,Bokštai”. Ją nuotoliniu būdu per ZOOM platformą galėjo stebėti visos įstaigos pedagogės

Vaikams buvo paruošta intriga: išmaniojoje lentoje pavaizduoti QR kodai, po kuriais slėpėsi įvairių apžvalgos bokštų nuotraukos. Vaikai naudodamiesi planšete iššifravo kodus ir nagrinėjo vaizdus. Vyko diskusija, kokius apžvalgos bokštus jie žino, buvo dalintasi mintimis, kokia gali būti jų paskirtis.

Profesijos pristatymas ,,Bitučių“ grupėje

Antradienio rytą "Bitučių" grupę aplankė ugdytinio Domanto tėtis Vilius. Jis visiems vaikams pristatė savo profesiją - gydytojas.

SKAITINIAI ,,PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖJE

Gruodžio 13-14 d. priešmokyklinio amžiaus ,,Pelėdžiukų” grupėje lankėsi ugdytinės Rusnės mama ir tėtis.

Padėka

Kalėdinė gerumo eglutė

Kūrybinių darbų paroda

„Kalėdinės STEAM dirbtuvėlės“ „Drugelių“ grupėje

Gruodžio 7 dieną „Drugelių“ grupėje vyko atvira STEAM veikla, kurią turėjo galimybę stebėti įstaigos pedagogai per ZOOM platformą. „Drugelių“ grupėje vyko „Kalėdinių eglutės žaisliukų“ dirbtuvėlės. Vaikai kūrė žaisliukus ir juos dekoravo iš įvairių priemonių: antrinių žaliavų, gamtinės medžiagos ir kt.

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja kūrybinių darbelių parodoje „Kalėdų eglutė“

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų kūrybinių darbelių parodoje „Kalėdų eglutė“, kuri vyksta nuo 2023 m. lapkričio 20 d. iki gruodžio 15 d.

Gruodžio 12 d. priešmokyklinio amžiaus ,,Pelėdžiukų” grupės vaikai keliavo iki artimiausio pašto skyriaus išsiųsti sveikinimų savo seneliams

Kiekvienas vaikas savarankiškai kūrė atvirukus, rašė sveikinimus, dėjo į voką, jį klijavo, gabeno ir atidavė išsiųsti pašto darbuotojai. .

Gruodžio 4 d. ,,Pelėdžiukų” grupės vaikai iškeliavo į Lietuvos Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką

Priešmokyklinukus pasitikusi gidė pristatė savo profesiją ir pakvietė pasižvalgyti bei pasivaikščioti po įspūdingo dydžio biblioteką. Vieta nuo kurios prasidėjo ekskursija buvo vaikų ir jaunimo liteartūros skaitykla. Vaikai galėjo pasidairyti po knygų lentynas ir pasiėmus vieną ar net kelias knygas, patogiai įsitaisyti ant sėdmaišio ir jas vartyti.

Konkursas ,,Kur gyvena vitaminai“

Lapkročio 27 d. - gruodžio 1 d. priešmokyklinėse "Pelėdžiukų" ir "Drugelių" grupėse buvo vykdomas konkursas, kurio tikslas buvo vaikams parodyti, kokia yra daržovių nauda. Kiekvieną rytą vaikai gaudavo po padėklą gardžių, sultingų, spalvotų ir pilnų vitaminų daržovių. Tai suteikė vaikams energijos, gerą nuotaiką kurti, dūkti, smalsauti ir išdykauti visą dieną.

,,Skaitome kartu"

.,Drugelių" grupės vaikus ketvirtadienį vakarop aplankė Hugo mama ir skaitė pasaką ,,Akvariumo istorijos. Eglės Spyglės paslaptis". Penktadienį prieš pietų poilsį atkeliavo ir Matildos mama, kuri vaikučiams perskaitė ,,Ežiukas iškeliauja iš namų". Dėkojame, Mamytėms!

Projektas ,,Konstruoju savo darželį"

,,Bitučių" grupės vaikais dalyvauja respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų-maketų parodoje ,,Konstruoju savo darželį".

,,Boružėlių" grupės vaikai dalyvavo STEAM projekte ,,Kalėdų eglutė"

Projekto tikslastikslas yra aptarti artėjančių švenčių svarbą, papročius. Organizuoti veiklas, kuriose vaikai konstruotų Kalėdų eglutes, panaudodami įvairias medžiagas.

Pasiruošimas Adventui ,,Pelėdžiukų" grupėje

Lapkričio 27 dieną priešmokyklinio amžiaus ,,Pelėdžiukų” grupės vaikai pradėjo gvildenti naują ir itin svarbią savaitės temą apie Adventą.

Projektas ,,Šiandien aš mokytojas“

,,Drugelių“ ir ,,Strazdelių“ grupių vaikai dalyvavo ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM, emocinės ir kalbinės raiškos projekte ,,Šiandien aš mokytojas“, skirto tarptautinei draugo dienai paminėti.

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja virtualioje kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Dovana mano draugui“

„Drugelių“ grupės vaikai su mokytojomis nuo 2023 m. lapkričio 17 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. dalyvauja virtualioje kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Dovana mano draugui”.

Vakaro skaitiniai

Lapkričio 29 d. Vyturiukų gr. vaikus aplankė Dariuko mamytė. Ji vaikams skaitė dvi atsineštas savo vaikystės pasakėles ,,Zuikis Puikis" ir ,,Pirštinė".

Viskas apie snieglenčių sportą

,,Bitučių'' grupės ugdytinio Grato mama pristatė savo ir savo šeimos hobį - snieglenčių sportą.

Konferencija ,,Įvairūs ugdymo metodai, būdai ir priemonės, skatinančios sėkmingą ankstyvąjį vaikų skaitymą”

Lapkričio 21-22 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Skroblinukas‘‘ vyko Vilniaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinė-praktinė konferencija ,,Įvairūs ugdymo metodai, būdai ir priemonės, skatinančios sėkmingą ankstyvąjį vaikų skaitymą”.

,,Svirpliukų" grupės išvyka į gamtą

Nors kalendoriuje dar ne žiema - oras jau visiškai žiemiškas. Šiandien ,,Svirpliukų" gr. vaikai nepabijoję šaltuko išsiruošė į gamtos edukaciją Vingio parke.

Lapkričio 27 d. ,,Drugelių" grupę aplankė Gusto tėtis ir pristatė savo profesiją

Vaikučiams buvo nuosekliai pasakojama kas sudaro eismą, išsiaiškinome ir šviesoforų skaičių Vilniaus mieste. Jų yra net 303! Aiškinomės, kokiu būdu/transportu vaikučiai atkeliauja į darželį. Ieškojome nuo darželio iki Kalėdinės eglutės (Katedros) artimiausio maršruto, ir kokiu troleibusu ar autobusu būtų patogiausia ten nuvykti.

Skaitiniai ,,Boružėlių“ grupėje

Lapkričio 24 d. penktadienio vakarą ,,Boružėlių" grupėje apsilankė Žemynos mamytė Ugnė ir pakvietė visus vaikučius pavartyti knygeles ir pasiklausyti mėgstamiausios Žemynos pasakėlės "Šimpis Niurna".

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja virtualiame STEAM kūrybinių darbų projekte - fotografijų parodoje ,,Žibinto liepsnelė – sušildys širdelę”

„Drugelių“ grupės vaikai su mokytojomis dalyvauja virtualiame STEAM kūrybinių darbų projekte - fotografijų parodoje ,,Žibinto liepsnelė – sušildys širdelę”, kuri vyks nuo 2023 m. spalio16 d. iki lapkričio 26 d.

Profesijos pristatymas „Drugelių“ grupėje

Rytas mus šiandien ne tik snaigėmės džiugino,bet ir svečiuose sulaukėm Mėtos mamos, kuri pristatė savo profesiją! Mėtos mama atsinešė daug priemonių kurios reikalingos dirbant laboratorijoje.

,,Skaitymo valandėlė"

Baltą ir žiemišką lapkričio 23 d. rytą ,,Pelėdžiukus" aplankė grupės ugdytinio Balio mama Simona, kuri skaitymo valandėlei atsinešė knygą ,,Pelėda Drūlija, Kalėdos, sirgalai ir kiti reikalai".

,,Stebuklingas pušies kankorėžio namelis"

,,Drugelių" gr. vaikai dalyvavo Respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūribyniame darbų projekte ,,Pušies kankorėžio stebuklas" ir kūrė ,,Stebuklingą pušies kankorėžio namelį".

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Skroblinukas“ buvo minima Tolerancijos diena.

,,Bitučių” edukacija Vingio parke

,,Bitučių” grupės vaikai kartu su gamtos pedagoge ir gide Erika ėjo pasivaikščioti į Vingio parką. Ėjo ne šiaip sau tik pasivaikščioti. Visi drauge ėjome stebėti paukščių, sužinoti, kurie paukščiai lieka žiemoti, kur skrenda kiti, kaip išgyvena likę žiemoti.

Viskas apie statybininko profesiją

Lapkričio 20 dieną ,,Pelėdžiukų” grupėje vyko įspūdingas statybininko profesijos pristatymas! Grupės aplinka tapo statybų aikštele, o priešmokyklinukai - jaunaisiais statybininkais.

,,Geniukų" grupės išvyka į ,,Pelėdų parką"

Lapkričio 17 dieną, ,,Geniukų” grupės ugdytiniai ir mokytojos keliavo į Rudaminoje esantį Pelėdų parką.

,,Boružėlių'' grupės projektas ,,Mes kuriame knygą''

,,Boružėlių" grupėje mokytoja Lina Kiškytė organizavo projektą: ,,Mes kuriame knygą". Šio projekto tikslas - suburti grupės bendruomenę - vaikučius, tėvelius, mokytojus grupės knygelės sukūrimui. Knygelės kūrimui ir improvizacijoms idėjų pasisėmėme iš I. Zalieckienės knygos: ,,Kapt Kapt Kapt.

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja STEAM kūrybiniame projekte „Rudens šėlsmas“

„Drugelių“ grupės vaikai su mokytojomis nuo 2023 m. spalio 10 d. iki lapkričio 26 d. dalyvauja respublikiniame priešmokyklinio amžiaus mokinių virtualiame STEAM kūrybiniame projekte „Rudens šėlsmas“.

Pasakos skaitymas

Lapkričio 15 d. vakarop "Vyturiukų" grupės vaikučius aplankė Jonuko tėvelis, kuris vaikučiams perskaitė nuotaikingas ir eiliuotas J. Marcinkevičiaus pasakas ,,Grybų karas" ir ,,Voro vestuvės“.

Pasakos skaitymas

,,Bitučių" grupėje šiandien apsilankė Emos tėtis. Jis į grupę atsinešė puikią Annops Casalis knygą "Rudžio ir Gudrės nuotykiai". Tai smagi istorija apie voveraitę Gudrę, kuri turi daug gerų draugų. Vaikai labai atidžiai klausė ir dėkojo Emos tėčiui.

Lapkričio 14 d. ,,Pelėdžiukų” grupėje vyko rytmečio pasakos skaitymai

Lapkričio 14 d. ,,Pelėdžiukų” grupėje vyko rytmečio pasakos skaitymai. Ugdytinės Mėtos mama priešmokyklinukams skaitė istoriją ,,Apie banginį, kuris norėjo visko daug”.

Lapkričio 10 d. Lopšelyje-darželyje „Skroblinukas“ lankėsi K-GYM / Šokliukai trenerės

Lapkričio 10 d. Lopšelyje-darželyje „Skroblinukas“ lankėsi K-GYM / Šokliukai trenerės, kurios vaikus supažindino su gimnastikos sporto šaka. Kartu su trenerėmis vaikai atliko šiai sporto šakai būdingus pratimus, kurie vaikus pavertė: kiškiais, krokodilais vorais ir įvairiausiais kitais personažais.

,,Drugelių“ gr. vaikai pradėjo dalyvauti Respublikiniame ilgalaikiame STEAM projekte ,,Per vaikystę knygų takeliu“

,,Drugelių" gr vaikai pradėjo dalyvauti Respublikiniame projekte ,,Per vaikystę knygų takeliu" (STEAM) kuris tęsis iki pat gegužės mėnesio. Lapkričio skaitinys J.Marcinkevičiaus ,,Voro vestuvės"

,,Boružėlių" grupės vaikučiai sudalyvavo parodoje: ,,Mes iš lapų"

,,Boružėlių" grupės vaikučiai kartu su mokytoja Lina Kiškyte sudalyvavo Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų vaikų, tėvų ir mokytojų parodoje: ,,Mes iš lapų".

,,Vyturiukų" grupės išvyka

Šiandien, lapkričio 13 d. ,,Vyturiukų" grupės vaikai aplankė Vilniaus saugaus miesto centrą. Centro mokytojos suteikė vaikams žinių apie tai, kaip saugiai reikia elgtis gatvėje ir gaisro metu.

Lapkričio 10 d. Skruzdėliukų grupėje svečiavosi Urtės M. tėtis architektas

Lapkričio 10 d. Skruzdėliukų grupėje svečiavosi Urtės M. tėtis, kuris papasakojo vaikams apie tai, kuo užsiima architektai. Ugdytiniai išklausė bendrą pristatymą, buvo supažindinti su visais architekto darbo žingsniais, ir tuomet patys kibo į darbus: iš pradžių "statėsi" namus teritorijos plane, tuomet stebėjo kaip atrodo įvairūs pastatai įspūdingo dydžio atlase, kaip atrodo brėžiniai.

,,Bitučių" grupėje jau visą mėnesį vyksta projektas "Kaip vaikus motyvuoti sveikai maitintis?"

Su vaikais kalbėjome, kas yra sveikatai naudingas ir nenaudingas maistas. Vaikai pasakojo, ką jiems patinka valgyti. Grupėje apsilankė darželio dietistė ir vaikai turėjo progą sudėti maisto piramidę iš tikrų ar muliažinių maisto produktų.

Pasakos skaitymas ,,Žiogelių" grupėje

Rusnės mama mielai sutiko aplankyti ,,Žiogelių" grupės vaikus ir paskaityti jiems knygeles. Ji kartu su vaikais vartė ir aptarinėjo knygučių paveikslėlius. Po to paskaitė pasakaitę ,,Kiškučio nuotykiai". Vaikai susidomėję klausėsi skaitančios mamos.

PASAKOS SKAITYMAS ,,STRAZDELIŲ“ GRUPĖJE

Lapkričio 8 d. ,,Strazdelių" grupėje Vinco mamytė atėjo paskaityti pasakos ,,Meilės galia". Paklausę įdomios pasakos, visi vaikučiai draugiškai pavartė knygelę. Dėkojame mamytei už bendradarbiavimą.

LAPKRIČIO 6-7 DIENOMIS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE ,,PELĖDŽIUKAI” VYKO VEIKLOS SKIRTOS PAMINĖTI PYRAGŲ DIENĄ

Lapkričio 6-7 dienomis, darželyje minint tradicija tampančią ,,Pyragų dieną”, priešmokyklinio ugdymo grupėje ,,Pelėdžiukai” vyko receptų pristatymas, pyrago kepimas, sveikuoliškų sumuštinių tepimas ir natiurmortų tapymo užsiėmimas!

Lapkričio 7 d. ,,Skruzdėliukų" grupėje vyko skaitymo popietė su mamyte

Lapkričio 7 d. ,,Skruzdėliukų" grupėje vyko skaitymo popietė su mamyte. Emilio mama mums skaitė pamokančią pasaką apie ,,Melagį piemenuką", vaikai įdėmiai klausė ir labai domėjosi įspūdingomis iliustracijomis, po pasakojimo buvo užduota keletas klausimų ugdytiniams, į kuriuos jie atsakė.

„Strazdelių“ grupės vaikai susipažino su veterinarijos gydytojo profesija

Laprkičio 6 dieną "Strazdelių" gr. ugdytinio Augusto mama atvyko aplankyti ugdytinių ir jiems papasakojo apie veterinarijos gydytojo darbą, supažindino su stetoskopu, o vaikai supažindino mamą su savo augintiniais! Dėkojame mamai už bendradarbiavimą.

Lapkričio 6 dieną darželyje buvo minima Pyragų diena!

Lapkričio 6 dieną vaikus aplankė miško kepėjos su savo šauniaisiais padėjėjais. Kepėjos darželio vaikams papasakojo savo kelionės istoriją ir visus savo kelionės nuotykius. Vaikai kartu su personažais šoko ir dainavo, visą dieną vaišinosi iš namų atsineštais skaniausiais pyragais.

Žibintų šventė

“Spalio 31 d. darželio kieme vyko "Žibintų šventė". Kuri švenčiama tamsiuoju metų laiku, kai dienos darosi vis trumpesnės, rytai tamsūs ir ūkanoti, mažai saulės šviesos, dažnai lyja lietūs, tada supranti, kad norisi daugiau jaukumo ir šilumos.

„Boružėlių" grupės vaikučiai dalyvavo projekte „Kaštonas - didis ponas“

„Boružėlių" grupės vaikučiai kartu su mokytoja L. Kiškyte dalyvavo organizuotame Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Kaštonas - didis ponas“.

Darželyje vyko renginys - paramos akcija MBP gyvūnėliams: „Sušildyk mažas širdeles Gerumu“

Renginio organizatorės Lina Kiškytė ir Marytė Novikovienė nuoširdžiai dėkoja visiems Jums: darželio darbuotojams, tėveliams ir vaikučiams ir kiekvienam atskirai už padovanotą Gerumą, bendruomeniškumą.

„VYTURIUKŲ“ GRUPĖS VAIKAI SUSIPAŽINO SU PARAMEDIKO PROFESIJA

Šiandien „Vyturiukų“ grupės vaikus aplankė Julytės tėvelis. Jis vaikams pristatė paramediko profesiją. Vaikai klausėsi pasakojimo ir išbandė atneštas paramediko priemones bei įrankius.

PASAKŲ POPIETĖ SKRUZDĖLIUKŲ GRUPĖJE

Spalio 26-osios popietę į Skruzdėliukų grupę užsuko ugdytinės mamytė ir pasekė grupės vaikams pasakojimą, pavadinimu „Tėtis darželyje“.

„Geniukų“ gr. vyko edukacija su sliekais

Spalio mėnesį mokytoja Ingrida M. „Geniukų“ gr. vaikučiams pravedė edukaciją su sliekais.

„Žiogelių“ grupės vaikai susipažino su buhalterio profesija

„Gusto mama Rima sutiko pristatyti savo profesiją „Žiogelių“ gr. vaikučiams. Mama dirba buhaltere, tad vaikus pažindino su skaičiais ir kartu žaidė matematinius žaidimus, kurie „Žiogelių“ ugdytiniams labai patiko.“

„Skruzdėliukų“ grupės vaikai dalyvavo projekte „Kaštonas - didis ponas“

„Skruzdėliukų“ grupės vaikai kartu ir mokytojos dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Kaštonas- didis ponas“.

Rudenėlio madų šou 2023

Spalio 18 d. lietingą rytą lopšelio-darželio „Skroblinukas“ salėje vyko madų šou „Rudenėlio spalvos“.

„Drugelių“ grupės vaikų išvyką į Vilniaus saugaus miesto centrą

Spalio 4 dieną „Drugelių“ grupės vaikai ir mokytojos vyko į Vilniaus saugaus miesto centrą. Kuriame dalyvavo dvejose edukacijose.

“Skruzdėliukų" grupės vaikų ekskursija į Neries regioninį parką

Spalio 3-iąją "Skruzdėliukų" grupės ugdytiniai vyko į ekskursiją į Neries regioninį parką, kur gido vedami turėjo galimybę daugiau sužinoti apie mūsų krašto gamtą.

„Svirpliukų“ grupės vaikų išvyka į Vilniaus saugaus miesto centrą

„Svirpliukų“ grupės vaikai rugsėjo 25 d. keliavo į Vilniaus saugaus miesto centrą.

,,Svirpliukų“ grupė sudalyvavo projekte-parodoje ,,RUDENS GĖRYBIŲ STEBUKLAI“

,,Svirpliukų“ grupė sudalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte-parodoje ,,RUDENS GĖRYBIŲ STEBUKLAI“, kurio tikslas - skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvumą, originalias meninės saviraiškos formas.

Aš judu – aš stiprus

Rugsėjis atskubėjo ir judėti, sportuoti bei tvariai keliauti mus visus sukvietė. Rugsėjo 16-22 dienomis visoje Europje vykdomos judumo savaitės akcijos bei diena be automobilio.

Saugaus eismo savaitė ,,Pelėdžiukų” grupėje

Priešmokyklinio amžiaus ,,Pelėdžiukų” grupėje jau antra savaitė vyksta saugaus eismo temai skirtų veiklų įgyvendinimas.

Viktorina „Drugelių“ grupėje „Mano saugiai kelionei – svarbūs kelio ženklai“

Nuo pat mažens vaikus reikia mokyti saugaus elgesio gatvėse, keliuose, pažinti kelio ženklus, skatinti, kad vaikai būtų drausmingi, atsargūs, atidūs. Prasidėjus naujiems mokslo metams labai svarbu vaikams priminti saugaus eismo taisykles.

„Drugelių“ grupės vaikai dalyvauja projekto „Sodinu ir auginu“ paskutiniame etape!

Drugelių“ grupės vaikai ir mokytojos tęsia projekto „Sodinu ir auginu“ veiklas. Ketvirto projekto etapo tikslas: nuimti derlių. Užaugintas gėrybes panaudoti STEAM veikloje: gaminti salotas, dėlioti gyvūnus, kepti, virti, ragauti, aptarti jų maistines savybes ir t.t.

Rugsėjo 16 dieną vyko priešmokyklinio ugdymo vaikų grupių tėvų susirinkimas

,,Darželis-mokykla tarsi draugiška šeima“ Vilniaus lopšelyje – darželyje ,,Skroblinukas“ rugsėjo 16 dieną vyko priešmokyklinio ugdymo vaikų grupių tėvų susirinkimas ,,Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas“.

Aš saugus, kai žinau pramogų salėje akimirkos

Rugsėjo 9 – 10 dienomis vyko edukacinės pramogėlės „Aš saugus, kai žinau“.

Išvyka į Saugaus miesto centrą

Rugsėjo 4 dieną „Svirpliukų“ ir „Vyturiukų“ grupių vaikai su pedagogais vyko į Saugaus eismo centrą.

Rugsėjo 1 – osios šventės akimirkos 2020 m.m.

Kviečiame pasižiūrėti smagios "Rugsėjo 1-osios" šventės akimirkas.

Sveikinimas su mokslo metų pradžia