Vykdomi projektai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SKROBLINUKAS“ PROJEKTAS ,,MANO ĮSTAIGOS VIETOVĖ“ 2020-2021 M. M.
PROJEKTas „MOKAUSI RŪŠIUOTI“ vykdomas Nuo 2021 m. lapkričio 19 d. iki 2021 gruodžio 20 d.
SAUGAUS EISMO PROJEKTas „AUGU SAUGUS IR ATSAKINGAS“ vykdomas nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. gegužės 10 d.
VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SKROBLINUKAS“ PROJEKTAS „VAIKAI – KŪRĖJAI“
vYKDOMAS NUO 2022 M. KOVO 3 D. IKI 2022 M. KOVO 25 D.
PROJEKTas „JIE MIELI IR SKIRTINGI, BET NE VISI LAIMINGI“ vykdomas 2022 m. kovo - gegužės mėn.
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „Skroblinukas“ PROJEKTAS „MANKŠTA – PUIKI DIENOS PRADŽIA“ VYKDOMAS NUO 2023 M. VASARIO 15 D. IKI 2023 M. KOVO 20 D.