,,Drugelių“ gr. vaikai dalyvauja respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei mokytojų STEAM kūrybinių darbų projekte ,,Gimtasis žodis Lietuva – mano širdelėj visada!“

Šio projekto tikslas ugdyti pilietiškumą bei meninę, komunikavimo gimtąja kalba kompetencijas ir iš laisvai pasirinktų priemonių sukurti, pastatyti, sudėlioti žodį Lietuva.

Parašykite komentarą