PASIENIEČIŲ KELIAIS

Tikslas – atminti ir pagerbti žuvusius Lietuvos ir Ukrainos pasieniečius.

Uždaviniai:

– propaguoti pasieniečio profesiją, keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, aktyvią ir sveiką gyvenseną

– skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių

– ugdyti pilietiškumą, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas – tobulinti fizinį ir psichologinį pasirengimą

Parašykite komentarą