LOPŠELIUI DARŽELIUI „SKROBLINUKAS“ SUTEIKTAS SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS STATUSAS

Gerbiami lopšelio-darželio „Skroblinukas“ bendruomenės nariai,

džiaugiamės galėdami Jus informuoti, kad 2021 m. gruodžio 9 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų įstaigos sveikatos stiprinimo programą „Sveikatos keliu“ ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų darželį sveikatą stiprinančia mokykla.

Sveikatą stiprinanti mokykla – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka ir kuri įtraukta į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

Sveikatą stiprinančiomis mokyklomis pripažįstamos mokyklos, atitinkančios sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūros, politikos ir kokybės užtikrinimo; psichosocialinės aplinkos; fizinės aplinkos; žmogiškųjų ir materialinių išteklių; sveikatos ugdymo; sveikatą stiprinančios mokyklos patirties sklaidos kriterijus.

Parašykite komentarą