Kviečiame minėti tarptautinę Tolerancijos dieną!

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) inicijuoja tarptautinės Tolerancijos dienos – lapkričio 16-osios paminėjimą Lietuvoje.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas!

Pilietinės iniciatyvos  „Tolerancijos miestas“ tikslai:

  • išsiaiškinti, išanalizuoti žodžio Tolerancija reikšmę;
  • aptarti su vaikais – ar mes gyvename Tolerantiškoje visuomenėje, ar savo mieste/gyvenamojoje vietovėje matome, pastebime tolerancijos/netolerancijos pavyzdžius, situacijas gatvėje, parduotuvėje ar kitoje viešoje vietoje; kartu paanalizuoti pavyzdžius;
  • piešti piešinius, daryti koliažus (aplikacijas ir pan.), kurti maketus Tolerancijos miesto tema. Tolerancijos miestas gali būti tas, kuriame gyvename, tačiau gali būti kuriamas miestas, apie kurį svajojame, kuriame norėtume gyventi.

Tolerancijos dienos simbolio paaiškinimas

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Kviečiame mokytojus pakalbėti apie vietovę, kurioje gyvenate. Paskatinkite mokinius papasakoti apie savo miestą, gyvenamą vietovę – padiskutuokite ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus. Atkreipkite dėmesį į tai, jog bet kuris miestas ar miestelis yra gyvas todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra skirtingi. Padiskutuokite, ar jūsų miestas/miestelis yra tolerantiškas kitam/kitokiam?

Siūlome įtraukti įvairaus amžiaus mokinius į šios dienos minėjimą, kuo anksčiau mokiniai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje.

Minint tarptautinę Tolerancijos dieną siūlome piešti ar gaminti iš įvairių medžiagų (popieriaus, kartono ir t.t.) Tolerancijos miestą, kuris gali būti realus, kuriame gyvenama dabar, arba įsivaizduojamas, kuriame norėtų gyventi mokiniai. Piešinius, instaliacijas, maketus mokiniai gali kurti individualiai bei grupėse. Sukurtus mokinių įdomesnius darbus prašytume nufotografuoti ir atsiųsti į Tarptautinę komisiją: istorinekomisija@gmail.com.

      Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai  UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų,  inicijuoja šios dienos minėjimą. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas yra Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos įgyvendinamos Švietimo apie totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir tolerancijos ugdymo programos dalis. 

Susidomėjusius ir norinčius prisijungti prie inicijuojamo Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo, maloniai prašome iki 2021 m. lapkričio 16 d. užpildyti elektroninę registracijos formą Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje: www.komisija.lt

arba nukopijuokite internetinę nuorodą ir užpildykite REGISTRACIJOS formą: https://www.komisija.lt/renginiai/tarptautine-tolerancijos-diena-5/

Išsamesnę informaciją mielai suteiksime telefonais:  8 706 638 18, 8 706 63804.

Ingrida Vilkienė

Vykdomojo direktoriaus pavaduotoja, švietimo programų koordinatorė

Parašykite komentarą