Projektas ,,Mano įstaigos vietovė“

2021 metais lopšelis-darželis ,,Skroblinukas“ organizavo projektą ,,Mano įstaigos vietovė“. Projekto tikslas: skatinti vaikus ir suaugusius domėtis savo darželio vietovę, įstaigos pavadinimo istorija, puoselėti darželio simboliką. Projekte dalyvavo Vilniaus ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio ,,Spindulys“ 4 įstaigos: Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Sadutė“, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Bangelė“, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Beržynėlis“. Mūsų įstaigą atstovavo „Svirpliukų“ grupės ugdytiniai, kurie dalyvavo projekte ,,Mano įstaigos vietovė”. ,,Svirpliukų“ grupės vaikučiai nusiteikę labai nuotaikingai, šauniai atliko “SKROBLINUKO HIMNĄ”. Šis projektas suteikė vaikams daug gerų emocijų. Tikimės, kad ,,Skroblinuko” darželis liks vaikų širdyse ir mintyse. 

Parašykite komentarą